Flytende pris kampanje variabel pris Med Flytende Pris Kampanje følger du markedssvingningene og prisen kan endres med to ukers varsel. Gjeldende pris vises på Min side, www.oslokraft.no, samt på strompris.no.Produktet kan kun bestilles av nye kunder. Det er 14 dagers oppsigelsestid http://www.oslokraft.no/?ref=prodorder.jsp&abonkode=P272&extsrc=strompris.no 0 0.0000 46.4500 06/11/2017 3.6000 etterskudd 0.0000 false false 0.0000 false false 0.0000 false 49.0000 true false onlyNewCustomers true email,sms,website 14D false 1M false false 0 false false false false false false false false false false false false 0 false false 1M 0 0 0.0000

Flytende pris kampanje

Kun

0

øre / kWh

  • KAMPANJE:

  • Variabel strøm til 0 øre/ kWh

  • Ingen bindingstid

 

 

Med Flytende Pris Kampanje følger du markedssvingningene, men prisen endres ikke like ofte som spotpris.

 

Prisen kan endres med to ukers varsel, og blir varslet på e-post eller brev. Gjeldende pris vises på våre nettsider, ”Min side”, samt på Forbrukerrådets tjeneste strompris.no. 

 

Kampanjen gjelder i 1 måned, etter dette blir avtalen overført til Flytende pris CO2 fri. Avtalen faktureres etterskuddsvis og kan kun bestilles av nye kunder.

 

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.