Fastpris 3 mnd fastpris Med Fastpris 3 mnd er du sikret den avtalte prisen i avtaleperioden, og det er kun strømforbruket ditt som påvirker totalprisen. Det er 3 mnd gjensidig avtaletid på produktet. http://www.oslokraft.no/?ref=prodorder.jsp&abonkode=P240&extsrc=strompris.no 3 3 0.0000 29.9000 20/10/2017 3.6000 etterskudd 0.0000 false false 0.0000 false false 0.0000 false 49.0000 true false 3 mnd avtaletid. Etter at avtaletiden er utgått flyttes kunden over på Folkepakka. Minimumsbeløpet knyttet til frikjøp er 150 kr per måler per hele måned som gjenstår av avtaletiden newAndExistingCustomers true email,sms,website 3M false 1M false false 450.0000 false false false false false false false false false false false false 0 false false

Fastpris 3 mnd

Kun

29,90

øre/kWh

  • Fastpris i 3 mnd til 29,90 øre/kWh

  • Ingen fastledd

  • Forutsigbar strømpris

 

For deg som ønsker en forutsigbar pris. Med Fastpris 3 mnd er du sikret den avtalte prisen i avtaleperioden, og det er kun strømforbruket ditt som påvirker totalprisen. Det er 3 mnd gjensidig avtaletid på produktet.

 

Etter avtaletidens utløp, dersom det ikke er inngått ny fastprisavtale, flyttes avtalen over til Folkepakka. 

 

Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro. 

 

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.