Fastpris 3 mnd fastpris Med Fastpris 3 mnd er du sikret den avtalte prisen i avtaleperioden, og det er kun strømforbruket ditt som påvirker totalprisen. Det er 3 mnd gjensidig avtaletid på produktet. http://www.oslokraft.no/?ref=prodorder.jsp&abonkode=P240&extsrc=strompris.no 3 true 3 0.0000 14.9000 20/06/2017 4.5000 etterskudd 0.0000 0.0000 0.0000 49.0000 3 mnd avtaletid. Etter at avtaletiden er utgått flyttes kunden over på Folkepakka. Minimumsbeløpet knyttet til frikjøp er 150 kr per måler per hele måned som gjenstår av avtaletiden true

Fastpris 3 mnd

Kun

14,90

øre/kWh

  • Fastpris i 3 mnd til 14,90 øre/kWh

  • Ingen fastledd

  • Forutsigbar strømpris

 

For deg som ønsker en forutsigbar pris. Med Fastpris 3 mnd er du sikret den avtalte prisen i avtaleperioden, og det er kun strømforbruket ditt som påvirker totalprisen. Det er 3 mnd gjensidig avtaletid på produktet.

 

Etter avtaletidens utløp, dersom det ikke er inngått ny fastprisavtale, flyttes avtalen over til Folkepakka. 

 

Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr) dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro. 

 

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.