Flytende pris CO2Fri variabel pris Med Flytende Pris CO2Fri følger du markedssvingningene og prisen kan endres med to ukers varsel. Gjeldende pris vises på Min side, www.oslokraft.no, samt på strompris.no. Det er 14 dagers oppsigelsestid. http://www.oslokraft.no/?ref=prodorder.jsp&abonkode=P218&extsrc=strompris.no 0 false 0.0000 42.7500 16/08/2017 4.5000 etterskudd 0.0000 0.0000 0.0000 49.0000 true

Flytende pris CO2Fri

Kun

42,75

øre /kWh

  • Variabel strøm til 42,75 øre/ kWh

  • Ingen bindingstid

  • Etterskuddsvis fakturering

 

Med Flytende Pris CO2Fri følger du markedssvingningene, men prisen endres ikke like ofte som spotpris.

 

Prisen kan endres med to ukers varsel, og blir varslet på e-post eller brev. Gjeldende pris vises på våre nettsider, ”Min side”, samt på Forbrukerrådets tjeneste strompris.no. 

 

Avtalen faktureres etterskuddsvis. Ingen fakturagebyr (49 kr)  dersom du benytter e-postfaktura, eFaktura eller AvtaleGiro. 

 

Strømprisen er inkl. mva. Nettleie til lokalt nettselskap kommer i tillegg.